1.KONU

1-İşbu Genel Kiralama Şartları ile, İnönü Mah. Kartal Cad. No:42/a Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, Ekipman Ofisi (Porselen Toplu Yemek Org. Tur. Bil. Hiz. Ltd. Şti. ) ve Piramit Gıda San. Ltd. Şti. tarafından sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir.
6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : {_saticiunvan_}
Adres : {_saticiadres_}
Telefon : {_saticitelefon_}
Faks : {_saticifax_}
Eposta : {_saticimail_}

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi : {_teslimat_aliciad_} {_teslimat_alicisoyad_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_teslimat_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) KİRACI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar kiralama fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil kiralama fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


{_urunbilgileri_}

Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Fatura Adresi : {_faturaadresi_}
Sipariş Tarihi : {_tarih_}

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. KİRALAYAN, KİRACI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, kiralama fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli kiralama sözleşmesinin kurulmasından evvel, KİRACI tarafından KİRALAYAN'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile KİRALAYAN' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında KİRALAYAN veya KİRALAYAN’ ın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün KİRALAYANA’a teslim edilememesi durumunda, KİRALAYAN’ın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır

5.3. KİRACI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder

5.4. KİRACI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan KİRALAYAN’ı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir

5.5.KİRACI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KİRAYALAN’a iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.6. KİRALAYAN, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, KİRACı’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.7. KİRALAYAN, Sözleşme konusu ürünün KİRALAYAN veya KİRALAYAN’ın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra KİRALAYAN'a ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından KİRACI'ya ödenmemesi halinde, KİRALAYAN Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri KİRACI;’ya ait olacak şekilde KİRACI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.8. KİRACI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu KİRALAYAN'a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN'da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini KİRACI’ dan talep etme hakkına haizdir. 


6. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan : {_fatura_aliciad_} {_fatura_alicisoyad_}
Adres : {_faturaadresi_}
Telefon : {_fatura_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte edilecektir.

7. CAYMA HAKKI

7.1. Cayma Hakkı: Kiralayan, ödemesini yaptığı veya kaparosını bıraktığı üründen vazgeçer ise, para iadesi talep edemez, ancak ödediği tutar kadar 6 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkına sahiptir.. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.KİRALAYAN, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. kişiye veya KİRALAYAN' a teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.2.2. İade formu,

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir


8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır

SATICI: {_saticiunvan_}
ALICI: {_teslimat_aliciad_} {_teslimat_alicisoyad_}
TARİH: {_tarih_}

1-İşbu Genel Kiralama Şartları ile, İnönü Mah. Kartal Cad. No:42/a Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, Ekipman Ofisi (Porselen Toplu Yemek Org. Tur. Bil. Hiz. Ltd. Şti. ) ve Piramit Gıda San. Ltd. Şti. tarafından sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir.

Bundan sonra kiralanan eşya “Ürün”; Ürünü Kiraya Veren Ekipman Ofisi “Kiraya Veren” ve ürünü kullanmak üzere kiralayan “Kiralayan” olarak anılacaktır.
Kiraya veren ve Kiralayan, kiralanan her ürün için işbu genel Kiralama Sartlarını yazılı veya sözlü olarak kabul etmiş sayılır.

2-Kiralama Süresi ve Ürünün iadesi: Kiralayan, kendisine teslim edilen Ürün’ün teslim tarihinden itibaren bir (1) gün süresince elinde bulundurma hakkına sahiptir. Kiralayan, teslim alınan tarihten sonraki birinci (1.) günün sonunda ürünün kiraya verenin anlaşmalı olduğu nakliye şirketine teslim edilip göndereceğini veya kiraya verenin yukarıda belirtilmiş olan adresinde elden teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-Kiraya Verenin Yükümlülükleri: Kiraya Veren, Kiralayana, kiralayacağı ürün ve hizmetleri hasarsız ve temiz olarak teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşme ekinde yer alan kiralanan ürünlerin listesini ek olarak tutanakla kayıt altına almakla mükelleftir.  

4-Kiralayanın Yükümlülükleri: Kiralayan, Ürünü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.  Kiralayan, kullanımı esnasında her türlü ürün’e verdiği hasar ve zararlardan sorumludur. Kiraladığı ürünlerin teslimat sırasında eksik veya kusurlu tespit edilmesi halinde ürünlerin kiralama tutarının dört(4) katı fiyatını ödemekle sorumludur. 

5-Kullanım Koşulları ve Tadilat: i) Kiralayan, ürünü hasarsız olarak teslim aldığını ve üründe meydana gelen her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder. Kiraya Veren tarafından belirlenecek ürün bedeli Kiralayandan tahsil edilir. Kiralayan, Kiraya Veren tarafından teslim edilen üründen farklı bir ürün iade edemez. Ürünün hiç iade edilmemesi veya iade edilen ürünün, teslim edilen üründen farklı olduğunun anlaşılması ile birlikte Kiraya Veren, orijinal ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini Kiralayandan tahsil etmeye yetkilidir. Bu madde işbu Genel Kiralama Şartlarının diğer her maddesi gibi her kiralama ile birlikte baştan kabul edilmiş sayılır.

6-Devir Yasağı: Kiralayan, Kiraya Verenin yazılı izni olmaksızın, işbu Genel Kiralama Şartlarından kaynaklanan kullanım haklarını kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ve/veya kişilere devredemez.

7-Cayma Hakkı: Kiralayan, ödemesini yaptığı veya kaparosını bıraktığı üründen vazgeçer ise, para iadesi talep edemez, ancak ödediği tutar kadar 6 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkına sahiptir.

8-Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşme ve ilgili Kanun hükümlerine aykırı hareket edildiğinde veya uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlerinde T.C.İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

9-Sözleşmede yer belirtilen maddelerin taraflar tarafından açıkça veya kısmen ihlal edilmesi veya taahhüt edilen konuların dışına çıkması durumunda; taraflar işbu sözleşmeyi 7 gün önceden haber vermek kaydı ile tek taraflı olarak feshedebilir.

İşbu sözleşme 1 sayfa ve 9 maddeden oluşmuş ve tarafların yetkilileri tarafından 01.11.2019 tarihinde imza altına alınmıştır. Bu sözleşmeye ek olarak hazırlanmış ve imzalanmış her nüsha ek olarak kabul edilecektir.