1-İşbu Genel Kiralama Şartları ile, İnönü Mah. Kartal Cad. No:42/a Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, Ekipman Ofisi (Porselen Toplu Yemek Org. Tur. Bil. Hiz. Ltd. Şti. ) ve Piramit Gıda San. Ltd. Şti. tarafından sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir.

Bundan sonra kiralanan eşya “Ürün”; Ürünü Kiraya Veren Ekipman Ofisi “Kiraya Veren” ve ürünü kullanmak üzere kiralayan “Kiralayan” olarak anılacaktır.
Kiraya veren ve Kiralayan, kiralanan her ürün için işbu genel Kiralama Sartlarını yazılı veya sözlü olarak kabul etmiş sayılır.

2-Kiralama Süresi ve Ürünün iadesi: Kiralayan, kendisine teslim edilen Ürün’ün teslim tarihinden itibaren bir (1) gün süresince elinde bulundurma hakkına sahiptir. Kiralayan, teslim alınan tarihten sonraki birinci (1.) günün sonunda ürünün kiraya verenin anlaşmalı olduğu nakliye şirketine teslim edilip göndereceğini veya kiraya verenin yukarıda belirtilmiş olan adresinde elden teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-Kiraya Verenin Yükümlülükleri: Kiraya Veren, Kiralayana, kiralayacağı ürün ve hizmetleri hasarsız ve temiz olarak teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşme ekinde yer alan kiralanan ürünlerin listesini ek olarak tutanakla kayıt altına almakla mükelleftir.  

4-Kiralayanın Yükümlülükleri: Kiralayan, Ürünü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.  Kiralayan, kullanımı esnasında her türlü ürün’e verdiği hasar ve zararlardan sorumludur. Kiraladığı ürünlerin teslimat sırasında eksik veya kusurlu tespit edilmesi halinde ürünlerin kiralama tutarının dört(4) katı fiyatını ödemekle sorumludur. 

5-Kullanım Koşulları ve Tadilat: i) Kiralayan, ürünü hasarsız olarak teslim aldığını ve üründe meydana gelen her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder. Kiraya Veren tarafından belirlenecek ürün bedeli Kiralayandan tahsil edilir. Kiralayan, Kiraya Veren tarafından teslim edilen üründen farklı bir ürün iade edemez. Ürünün hiç iade edilmemesi veya iade edilen ürünün, teslim edilen üründen farklı olduğunun anlaşılması ile birlikte Kiraya Veren, orijinal ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini Kiralayandan tahsil etmeye yetkilidir. Bu madde işbu Genel Kiralama Şartlarının diğer her maddesi gibi her kiralama ile birlikte baştan kabul edilmiş sayılır.

6-Devir Yasağı: Kiralayan, Kiraya Verenin yazılı izni olmaksızın, işbu Genel Kiralama Şartlarından kaynaklanan kullanım haklarını kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ve/veya kişilere devredemez.

7-Cayma Hakkı: Kiralayan, ödemesini yaptığı veya kaparosını bıraktığı üründen vazgeçer ise, para iadesi talep edemez, ancak ödediği tutar kadar 6 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkına sahiptir.

8-Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşme ve ilgili Kanun hükümlerine aykırı hareket edildiğinde veya uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlerinde T.C.İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

9-Sözleşmede yer belirtilen maddelerin taraflar tarafından açıkça veya kısmen ihlal edilmesi veya taahhüt edilen konuların dışına çıkması durumunda; taraflar işbu sözleşmeyi 7 gün önceden haber vermek kaydı ile tek taraflı olarak feshedebilir.

İşbu sözleşme 1 sayfa ve 9 maddeden oluşmuş ve tarafların yetkilileri tarafından 01.11.2019 tarihinde imza altına alınmıştır. Bu sözleşmeye ek olarak hazırlanmış ve imzalanmış her nüsha ek olarak kabul edilecektir.